Dăneşti

Dăneşti este centrul ceramicii negre şi al producerii cergii din Ciucul de Sus. Ţesutul covoarelor vopsite, îndeletnicire revitalizată în ultimii ani, se înscrie, prin bogăţia de culori şi motive ornamentale, în linia păstrării tradiţiilor.

Posted in Legende, Legende religioase, Zona Miercurea Ciuc.